27 May

  • By Ustadz Herman Syam El-Hafizh
  • In Bayan
  • Comments None

Aqidah LDII ( Lembaga Dakwah Islam Indinesia )

1.TIDAK SAH sholat dibelakang Imam SELAIN Islam Jamaah.

✖Apabila terpaksa supaya diniati munfarid/sholat sendiri.
✖Apabila orang LDII berjumlah 2 orang / lebih,supaya membuat IMAM SHOLAT BAYANGAN yaitu salah satu dari orang LDII tersebut dijadikan Imam sholatnya.(makmum yg dijadikan Imam sholat pada saat sholat berjamaah).

2. Ilmu Al-Quran dan Al- Hadist yang benar hanyalah ilmu yg di MANQUL kan / di ajarkan dari Nurhasan Al Ubaidah,karena satu-satunya orang yang punya SANAD didunia ini hanyalah dia.

TIDAK BENAR  dan TIDAK SAH ilmu yang di ambil selain dari Dia.

3. Semua orang yang tidak mau BERAMIR dan BERBAI’AT kepada NURHASAN UBAIDAH hukumnya KAFIR.
Adapun orang yang keluar dari Islam Jamaah /LDII hukumnya MURTAD /KELUAR DARI ISLAM.

4. Menikah harus sesama Islam Jamaah / LDII

Tidak sah nikah seseorang kalao tidak dinikahkan oleh Amir LDII atau Wakil-wakilnya.

5. Tidak boleh mensholati MAYIT yang bukan anggota Islam Jamaah.
Apabila terpaksa mensholati supaya TIDAK USAH WUDHU.

6. Apabila mati tidak boleh mewarisi harta peninggalannya walaupun yang mewarisi Orang tuanya (hukum waris tidak berlaku apabila ada anggota keluarga yang tidak ikut LDII)

7. Tidak mengakui presiden Indonesia sebagai WALIYUL AMRI yang sah.

8. HALAL berbohong kepada selain golongannya maupun kepada pemerintah untuk kemaslahatan dakwahnya.

9. TIAP BULAN WAJIB  mengeluarkan Shodaqoh yg diserahkan kepada Amir sebesar 2,5% atau 5% atau 7,5% atau 10%  dari PENGHASILAN TIAP BULAN.
Perincian untuk menentukan prosentase adalah sebagai berikut:

A)-Apabila harta kekayaannya 7 jt s/d 15 jt maka tiap bulan wajib setor 2,5%.

B)-Apabila harta kekayaannya 15 jt s/d 22  jt maka tiap bulan wajib setor 5%.

C)-Apabila harta kekayaannya 22 jt s/d 30 jt maka tiap bulan wajib setor 7,5%.

D)-Apabila harta kekayaannya 30 jt keatas maka tiap bulan wajib setor 10%.

Adapun Jamaah yg kekayaannya dibawah 7 jt tetap wajib setor  namun bebas dari ketentuan tsb diatas.

Apabila Jamaah bersalah Wajib menulis SURAT TAUBAT untuk disaksikan kepada Amir.

Serta Harus membayar KAFAROH sejumlah uang,sesuai kadar kesalahannya untuk diserahkan kepada Amir.

11. Mewajibkan semua orang untuk BAIAT kepada AMIR  Islam Jamaah.

Adapun orang yang mati belum berbaiat maka matinya mati JAHILIYAH / KAFIR.

12. Tidak boleh membaca buku / kitab yg tidak dimanqulkan oleh AMIR nya.

Adapun yg sudah dimanqulkan Amirnya adalah  Al-Quran dan Kitabussitah.

13. Amir mempunyai IJTIHAD yang wajib untuk ditaati.

Apabila Jamaah mentaati ijtihad-ijtihad Amir maka wajib masuk surga dan barang siapa yg tidak mentaatinya akan masuk kedalam Neraka.

Antara lain:
A….SHODAQOH  /  INFAQ  % AN tiap bulan.
B….Menulis surat taubat bagi yg bersalah.
C….menetapi  progam 5 bab dalam ilmu dan amal.yaitu:…
1) mengaji
2) mengamal
3) membela
4) sambung Jamaah.
5) Taat Alloh ,Rosul dan Amir.

D…apabila pergi ketempat Jamaah  harus membawa surat sambung….dll

In sya Alloh bersambung…

Zamroni Muh.Wahid Mantan Mubaligh LDII
===========

Di Persaksikan ketsiqohanNya Oleh:
Abu Zaid Taufiq Temanggung:
&128077; InsyaAlloh yang Mosting tentang POIN² KESESATAN AQIDAH LDII yaitu Pak Zamroni lebih ✊Tsiqoh, karena beliau sudah ngaji Salafy dan beliau di LDII sudah 40 tahun, beliau salah satu MuballighNya LDII.
Wallohu a’lam bishshowaab….

Ustadz Herman Syam El-Hafizh
Like-Share
Latest posts by Ustadz Herman Syam El-Hafizh (see all)

Leave a Comment